Nieuwe geografische wijkenindeling

In een aantal stappen heeft de algemene kerkenraad met de wijkkerkenraden een nieuwe geografische indeling van de PGZ-wijken gemaakt. Deze nieuwe indeling is in 2020 vastgesteld. De nieuwe indeling is alleen van invloed op hoe PKN-leden die naar Zeist verhuizen bij een wijkgemeenten worden ingeschreven. De achterliggende stukken vindt u hier (pdf).

PGZ Beleidsplan

In het beleidsplan staan de uitgangspunten beschreven van het leven en werken binnen de Protestantse Gemeente Zeist. Dit plan is in 2019 voorafgaand aan het samengaan door de voormalige Hervormde en Gereformeerde algemene kerkenraden vastgesteld en geldt tot 2023. Download: PGZ Beleidsplan 2019 2023

Plaatselijke regeling

In de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Zeist zijn de formele procedures vastgelegd, waaronder de samenstelling en de werkwijze van de algemene kerkenraad en de colleges. Download: Plaatselijke Regeling PGZ

Regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden

Bij het samengaan van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Zeist hebben de algemene kerkenraden in 2019 afspraken gemaakt over financiële zaken. Deze regeling geldt voor vijf jaar. Download: Regeling Vermogensrechtelijk Aangelegenheden PGZ 2019 03 18 H

Innovatiefonds

Begin 2020 heeft de algemene kerkenraad de kaders voor een in te stellen Innovatiefonds vastgesteld. Momenteel zijn we op zoek naar personen die de commissie van dit fonds gaan bemensen. Heb je interesse, of wil je meer weten, neem dan contact op met Bart Wesselink (scriba@pkn-zeist.nl). Zo gauw de commissie rond is volgt hier meer informatie over hoe voorstellen kunnen worden ingediend. Download: Innovatiefonds PGZ Beleidskader

2021 © Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist