Een open en gastvrij thuis

Het Witte Kerkje is een kleine, gastvrije wijkgemeente. Het historische, sfeervolle kerkgebouw staat in Huis ter Heide, maar veel  gemeenteleden komen uit omliggende wijken en plaatsen, omdat ze zich in Het Witte Kerkje meer thuis voelen dan ergens anders. Omdat de mensen zo verspreid wonen is de samenkomst op zondag bij uitstek de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en na elke dienst is er bij een kopje koffie of thee, alsmede tijd en aandacht voor elkaar.

De gemeente wil een warme gemeenschap zijn waar gasten en nieuwkomers zich welkom weten en waar ruimte is voor diversiteit in de beleving en de inhoud van het geloof, in alle openheid en met respect voor elkaar. Er is veel aandacht voor cultuur en de plaats van het geloof in de eenentwintigste eeuw: daarom hebben we een reeks lezingen ‘Religie en Cultuur‘ en daarom houden we vier maal per jaar een zondagmiddagviering met interviews waarin ook gemeenteleden zelf aan het woord komen over wat hen drijft, onder de titel ‘Thuis in het Witte Kerkje’.

In de zomer zijn er in Het Witte Kerkje Onderwegdiensten: korte, laagdrempelige kerkdiensten waarin niet alleen predikanten voorgaan, maar ook anderen. Ze beginnen om 9.00 uur en duren ongeveer een half uur.

Ieder jaar  hebben we één of meer diaconale projecten met aandacht voor onze medemensen.

ds. E. van der Wal

Kerkdienst

  • Ochtend:
    10.00 uur